Kort Info - Kyviks Vänners Årsmöte 7 April 2018

Båtvänner!

Kort information från Årsmötet som hölls den 7 April. Vid årsmötet fastställdes årsavgiften till 300 kronor betalas senast 30 april.

Vänligen sänd medlemsavgiften till Kyviks vänners bankgiro på 264-2411 med uppgifter om namn och båtplatsnummer.

För mer information om verksamhetsåret 2017 se Årsredovisning och Verksamhetsberättelse som finns presenterad på vår hemsida. Protokoll från årsmötet kommer inom kort att presenteras på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Sidor

Copyright 2013 © Kyviks vänner. All Rights Reserved.