Du är här

Hem

Miljöfrågor

Med anledning av Miljöförvaltningens Kungsbacka besök/kontroll i september 2015, anmodas båtplatsinnehavare/båtägare i Kyvik att beakta följande

•    att använda giftfria bottenfärger

•    Fånga upp och ta hand om giftiga tvättrester vid höstupptagningen eller vid annan
     bottentvätt på land

•    Kemiska produkter får ej blandas med andra sopor i kommunens sopkärl

•    Toalettavfall får inte tömmas i sjön.

•    Båtar som inte har målats med biocidfärg eller som har målats med giftfri färg
     kan tvättas med borste direkt i vattnet
 
 

 

Copyright 2013 © Kyviks vänner. All Rights Reserved.