Du är här

Hem

Årsmöte i Kyviks Vänner lördagen den 13 juni 2020 kl 09.30

Medlemmarna i Kyviks vänner kallas härmed till årsmöte

Tid: Lördag 13:e Juni 2020 kl 09:30

Styrelsen kallar härmed till:

Årsmöte i Kyviks Vänner lördagen den 13 juni 2020 kl 09.30.

Plats: Hamnen Kyvik

Vi försöker hålla vårt årsmöte trots Corona virus.

Då vi ej tillåts att samla max 49 personer önskar vi att du i förväg meddelar ditt deltagande

till sekreteraren i Kyviks Vänner (genom att svar på detta mail alt skicka mail till

sekreterare@kyviksvanner.se). Obs viktigt!

Om antalet deltagare i år blir större än 49 deltagare kommer vi att hålla ”dubbla årsmöten”.Välkommen!

På styrelsens vägnar/Bengt Hässel ordf.Bilagor:

Agenda för Årsmöte 13 juni

Verksamhetsberättelse 2019

Copyright 2013 © Kyviks vänner. All Rights Reserved.