Kort Info - Kyviks Vänners Årsmöte 7 April 2018

Båtvänner!

Kort information från Årsmötet som hölls den 7 April. Vid årsmötet fastställdes årsavgiften till 300 kronor betalas senast 30 april.

Vänligen sänd medlemsavgiften till Kyviks vänners bankgiro på 264-2411 med uppgifter om namn och båtplatsnummer.

För mer information om verksamhetsåret 2017 se Årsredovisning och Verksamhetsberättelse som finns presenterad på vår hemsida. Protokoll från årsmötet kommer inom kort att presenteras på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Välkomna till Kyviks bad och bryggor

Badplatsen drivs ideellt av Kyviks Vänner och badet är öppet för alla. Kyviks Vänner anordnar varje år en vår och en höststädning för att hålla bad och båtplatser i fint skick. Vill du hjälpa till så är du mer än välkommen. Datum finns anslaget nere vid badet och på denna hemsida. Du som är intresserade av att bidra till kostnaden för drift av badet har möjlighet att sätta in valfritt belopp på Kyviks Vänners. >> Bankgiro: 264-2411.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2013 © Kyviks vänner. All Rights Reserved.